Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R025 Technologie a řízení dopravy
Zaměření: Technologie a řízení dopravních systémů
Forma studia: prezenční – výuka v Pardubicích
kombinovaná – výuka zpravidla od 2. ročníku v Praze
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technologický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, informatika, operační výzkum, fyzika, ekonomie, geografie, technologie a řízení dopravy, logistika, operační výzkum, přístupnost dopravy (bezbariérová doprava), dopravní prostředky, dopravní infrastruktura a zařízení atd.
 • praktická aplikace:
  • postavení dopravy ve společnosti, právo v dopravě
  • technologie řízení dopravy a přepravy – systémová integrace ekonomických a technických aspektů přemisťovacího procesu
  • operativní řízení, racionalizace dopravních a přepravních procesů na sítích, zpracování a vyhodnocování dopravních projektů apod.
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • nižší a střední odborné funkce:
  • ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku apod.
  • v rámci řízení dopravně-technologických procesů ve firmách zabývajících se jinou činností
  • v rámci řízení a plánování dopravního systému ve veřejné správě
  • provozovatel dopravy

 

Navazující magisterské studium: