Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R005 Dopravní prostředky
Zaměření: Ochrana životního prostředí v dopravě
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, pravděpodobnost a statistika, fyzika, mechanika, kinematika, pružnost a pevnost, nauka o materiálu, termomechanika, hydromechanika, části strojů, životní prostředí a doprava, technické kreslení, atd.
 • praktická aplikace:
  • základy konstrukce silničních i kolejových vozidel, základy provozu a údržby vozidel, diagnostika, technická měření; předměty z oblasti ochrany životního prostředí v dopravě, např. ekologické aspekty dopravy, laboratorní výuka
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • odborné a nižší řídicí funkce:
  • státní a regionální správa - odbory životního prostředí, dopravy, výstavby, územního plánování
  • odborné a řídící funkce v provozu
  • firmy orientované na problematiku životního prostředí
  • kontrola a řízení jakosti
  • firmy dopravní, opravárenské a servisní, výrobní a stavební

 

Navazující magisterské studium: