Management elektronických komunikací a poštovních služeb

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R035 Management elektronických komunikací a poštovních služeb
Forma studia: prezenční – výuka v Pardubicích
kombinovaná – výuka v Praze
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-ekonomický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, fyzika, informatika, logistika, management, marketing, ekonomie, operační výzkum, dopravní a spojová soustava atd.
 • praktická aplikace:
  • logistika v e-commerce
  • management a ekonomika sektoru e-komunikací (telekomunikace, e-commerce, m-commerce, internet apod.
  • aktuální trendy v řízení, technologii a logistice expresních, kurýrních a poštovních služeb
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • odborné funkce:
  • ve firmách zaměřených na elektronické komunikace (mobilní telefonie, internet, e-commerce, m-commerce)
  • ve firmách poskytujících logistické, expresní, kurýrní a poštovní služby
  • v orgánech a organizacích státní správy a územních samospráv
  • v poradenských subjektech, výzkumných ústavech apod

 

Navazující magisterské studium:

 

Další informace k oboru: