Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R025 Technologie a řízení dopravy
Zaměření: Logistické technologie
Forma studia: prezenční – výuka v Pardubicích
kombinovaná – výuka zpravidla od 2. ročníku v Praze
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-technologický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, informatika, operační výzkum, fyzika, ekonomie, geografie, technologie a řízení dopravy, logistika, operační výzkum, dopravní prostředky, dopravní infrastruktura a zařízení atd.
 • praktická aplikace:
  • řízení zásob, technologie ložných a skladových operací, manipulační prostředky, technologie a řízení procesů v logistických centrech
  • právní aspekty logistických technologií
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • nižší a střední odborné funkce:
  • ve firmách zaměřených na dopravu, logistiku a logistické technologie apod.
  • v rámci řízení logistických procesů ve firmách zabývajících se jinou činností
  • v logistických centrech
  • koordinátor nákladní a intermodální přepravy

 

Navazující magisterské studium: