Dopravní management, marketing a logistika

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R003 Dopravní management, marketing a logistika
Forma studia: prezenční – výuka v Pardubicích
kombinovaná – výuka v Praze
Standardní doba studia: 3 roky

 

Charakteristika oboru:

 • dopravně-ekonomický obor
 • teoretická průprava:
  • matematika, informatika, fyzika, marketing, ekonomie, management, technologie a řízení dopravy, operační výzkum, dopravní prostředky, dopravní infrastruktura atd.​
 • praktická aplikace:
  • dopravní management a marketing
  • logistika a zasílatelství
  • ​ekonomika podniku, účetnictví a controlling
 • vazba na praxi:
  • exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
 • studijní plány:

 

Uplatnění absolventa:

 • odborné funkce:
  • v dopravních a spedičních podnicích
  • v podnicích poskytujících logistické služby, resp. v rámci řízení logistických procesů v podnicích zabývajících se jinou činností
  • v orgánech a organizacích státní správy a územních samospráv.

 

Navazující magisterské studium:

 

Další informace k oboru: