Bakalářské studium

Na této stránce najdete přehled všech v současnosti nabízených oborů v bakalářském stupni studia. Všechny obory je možno studovat v prezenční i kombinované formě studia, přičemž ve studiu všech oborů lze pokračovat na odpovídajícím navazujícím magisterském stupni studia.

 

Pro řádné přijetí ke studiu je nezbytné splnit všechny podmínky a povinnosti spojené s přijetím ke studiu. Pro akademický rok 2017/2018 děkan rozhodl o upuštění od přijímací zkoušky. Studenti budou hodnoceni pouze na základě struktury maturitních předmětů, výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy.

 

Pro zájemce z řad přijatých uchazečů připravujeme v září 2017 Kurz matematiky a fyziky. Kurzy povedou zkušení vyučující, kteří se zaměří na znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí učiva těchto předmětů. V rámci tohoto kurzu si studenti prohlédnou také prostory univerzity a Dopravní fakulty Jana Pernera - koleje, menzu, knihovnu, Výzkumné a výukové centrum v dopravě, dopravní sál i sportovní areál. Budou mít také možnost prohlédnout si město Pardubice.

 

Přehled bakalářských studijních oborů a typického uplatnění jejich absolventů

Dopravní management, marketing a logistika (DMML)

Dopravní ekonom, manažer v dopravní či logistické firmě, řízení správních a dopravních systémů ve veřejné správě.

Management, marketing a logistika ve spojích (MMLS)

Manažerské a odborné pozice ve firmách zaměřených na elektronické komunikace, logistické, expresní, kurýrní a poštovní služby.

Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů (TŘDS)

Řízení dopravně-technologických procesů ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku, řízení a plánování dopravního systému ve veřejné správě.

Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie (LT)

Řízení logistických procesů ve dopravních a logistických firmách, v logistických centrech, koordinátor nákladní a intermodální přepravy.

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD)

Provoz, údržba a rekonstrukce napájecích, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a systémů v dopravě, provoz a správa elektrotechnických zařízení v dopravě, výroba a projekce elektrotechnických zařízení v oblasti dopravy, výroba i provozování komunikačních zařízení a systémů.

Dopravní prostředky: Silniční vozidla (SV)

Technik v oblasti provozu, údržby a obnovy silničních vozidel, vývoj a konstrukce silničních vozidel a jejich součástí, navrhování koncepcí, vlastností a parametrů provozního využití a harmonizace nasazení silničních vozidel.

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (KV)

Konstrukce kolejových vozidel, výzkum a vývoj kolejových vozidel, provoz, údržba a opravy kolejových vozidel, zkoušení a testování.

Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě (OŽPD)

Kontrola a řízení jakosti v dopravních, opravárenských a servisních procesech, odbory životního prostředí, dopravy, výstavby a územního plánování státní a regionální správy.

Aplikovaná informatika v dopravě (AID)

Projektování, inovace a provoz řídících a informačních systémů zejména v dopravě, programování v C++, C#, Java, správa počítačových sítí, návrh a realizace grafických prvků, tvorba webových aplikací, modelování a simulace.

Dopravní stavitelství (DS)

Odborné funkce ve firmách zaměřených na dopravní stavby a sanace, rekonstrukce, opravy dopravních staveb (provozní technici, konstruktéři, přípraváři staveb, úsekoví stavbyvedoucí, stavební dozor, rozpočtáři), na návrhy, konstrukci a projektování dopravních staveb (železnice, silnice, mosty a tunely).