Uchazeči

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy.

Třístupňové strukturované studium je tvořeno bakalářskými, navazujícími magisterskými a doktorskými studijními programy v prezenční formě nebo v kombinované formě studia.

Výuka probíhá v moderním univerzitním kampusu nedaleko centra města nebo v univerzitním areálu v Pardubicích – Doubravicích, kde je nově vybudované Výukové a výzkumné centrum v dopravě. Kontaktní výuka kombinované formy studia oborů Dopravní management, marketing a logistika, Technologie a řízení dopravy a oboru Management elektronických komunikací a poštovních služeb zpravidla probíhá na dislokovaném pracovišti DFJP v Praze na Florenci, a to zpravidla jednou za čtrnáct dní dva pracovní dny za sebou.

Většina absolventů fakulty nachází uplatnění v oboru, který vystudovali. Studijní plány jednotlivých oborů jsou však koncipovány v dostatečné šíři, aby poskytly absolventům potřebnou flexibilitu při volbě zaměstnání v dnešní dynamicky se vyvíjející znalostní společnosti. Tímto přístupem dosahuje DFJP téměř stoprocentního okamžitého uplatnění všech svých absolventů na trhu práce.