Zápisy do akademického roku 2017/2018

 
Elektronické předzápisy do zimního semestru AR 2017/2018
 
Elektronický předzápis dělají všichni studenti kromě 1. ročníků BC a ING studia, a to v IS STAG (https://portal.upce.cz, část Moje studium)
 
kroužkový předzápis 30. 8. 2017 od 8:00 – 1. 9. 2017 do 7:59
individuální předzápis 1. 9. 2017 od 8:00 – 3. 9. 2017 do 20:00
úpravy rozvrhu - individuálně v IS STAG 21. 9. 2017 od 8:00 – 24. 9. 2017 do 20:00
úpravy rozvrhu - na SO za poplatek 200,- 25. 9. 2017 – 8. 10. 2017

Předmět, který si student zapsal do IS STAG, ale nemá jej zapsaný v indexu, je potřeba do indexu dopsat a nechat si na studijním oddělení potvrdit razítkem dodatečného zápisu. V opačném případě – nezapíše-li si student do IS STAG předmět zapsaný v indexu, je potřeba nechat si z indexu tento předmět na studijním oddělení vyškrtnout.

 
Kontrola dosažených kreditů za AR 2016/2017 a zápis do AR 2017/2018
  • učebna B4
  • povinnost dostavit se v termínu určeném harmonogramem
  • osobně nebo určit zástupce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí
  • neúčast na zápise = ukončení studia
  • splnění 40 kreditů - v indexu musí být zapsány všechny splněné zápočty a zkoušky od vyučujících
  • s sebou: index, průkaz studenta, propisku (ne gumovací pero), případně vyplněná potvrzení či průkazy na dopravu apod.
  • v indexu zapsané předměty na AR 17/18 (pro ZS v souladu s elekronickým předzápisem, LS podle plánu)
  • vynechat místo na ukončení AR 16/17 (alespoň 5 cm)
zápis do 2. ročníku ING
prezenční forma DMML 7. 9. 2017 8:00
TŘD 10:00
AID, DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, DS 13:00
kombinovaná forma DMML 8. 9. 2017 8:00
TŘD 10:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, DS 13:00
 
zápis do 2. ročníku BC
prezenční forma DMML, MEKPS/MMLS 18. 9. 2017 8:00
TŘD-TŘDS, TŘD-L 11:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP 14:00
DS, ESD, AID 15:30
kombinovaná forma DMML, MEKPS/MMLS 19. 9. 2017 8:00
TŘD-TŘDS, TŘD-L 10:30
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, DS, ESD, AID 13:00
zápis do 3. a 4. ročníku BC
prezenční forma DMML, MEKPS/MMLS 11. 9. 2017 8:00
TŘD-TŘDS, TŘD-L 11:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP 14:00
DS, ESD, AID 15:30
kombinovaná forma DMML, MEKPS/MMLS 12. 9. 2017 8:00
TŘD-TŘDS, TŘD-LT, ESD, AID 10:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, DS 13:00