Elektronické předzápisy do LS akademického roku 2016/2017

 
Elektronické předzápisy do LS
 
kroužkový předzápis 6. 2. od 8:00 – 8. 2. do 7:59
individuální předzápis 8. 2. od 8:00 – 10. 2. do 20:00
úpravy rozvrhu 16. 2. od 8:00 – 17. 2. do 20:00

Upravovat rozvrh mimo tyto termíny (za poplatek) je možné pouze do konce 2. týdne výukového období, tj. do 3. 3. 2017 na studijním oddělení DFJP.

Předmět, který si student zapsal do IS STAG, ale nemá jej zapsaný v indexu, je potřeba do indexu dopsat a nechat si na studijním oddělení potvrdit razítkem dodatečného zápisu. V opačném případě – nezapíše-li si student do IS STAG předmět zapsaný v indexu, je potřeba nechat si z indexu tento předmět na studijním oddělení vyškrtnout.

 

Kontrola dosažených kreditů v 1. ročníku bakalářského studia

Studentovi, který nedosáhl v zimním semestru 1. ročníku bakalářského studia minimálně 15 kreditů, bude studium ukončeno. Do dosažených kreditů se počítají ty, které student získal ukončením předmětu způsobem předepsaným studijním plánem. Kredity získané uznáním předmětu se při této kontrole nezapočítávají.

Ke kontrole studia dojde ihned po skončení zkouškového období zimního semestru - tj. v pondělí 20. 2. Kredity získané zkouškami nebo zápočty, které student získá až po tomto datu, nebudou do kontroly zahrnuty.

 
Zápisy se řídí směrnicí č. 3/2016.