Termíny zápisů do akademického roku 2016/2017

 
Elektronické předzápisy
 
kroužkový předzápis 31. 8. od 8:00 – 2. 9. do 7:59
individuální předzápis 2. 9. od 8:00 – 4. 9. do 20:00
úpravy rozvrhu 22. 9. od 8:00 – 24. 9. do 20:00

Upravovat rozvrh mimo tyto termíny (za poplatek) je možné do konce 2. týdne výukového období, tj. do 7. 10. 2016 na studijním oddělení DFJP.

 

Zápisy do AR 2016/2017 a kontroly studia

BC – 1. ročník – studenti přijatí v 1. kole
učebna B1
PS
DMML, MEKPS/MMLS, TŘDS, TŘDLT
23. 8.
12:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, AID, DS
24. 8.
12:00
KS
všechny obory
25. 8.
12:00
BC – 1. ročník – studenti přijatí v 2. kole
učebna B1
PS
všechny obory
19. 9.
08:00
KS
všechny obory
12:00
BC – 2. ročník
učebna B4
PS
DMML, MEKPS/MMLS
6. 9.
8:00
TŘDS, TŘDLT
10:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP
13:00
DS, ESD, AID
15:00
KS
DMML, MEKPS/MMLS, TŘDS, TŘDLT
7. 9.
8:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, DS, ESD, AID
10:00
BC – 3. a 4. ročník
učebna B4
PS
DMML, MEKPS/MMLS
8. 9.
8:00
TŘDS, TŘDLT
10:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP
13:00
DS, ESD, AID
15:00
KS
DMML, MEKPS/MMLS
9. 9.
8:00
TŘDS, TŘDLT, ESD, AID
10:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, DS
13:00

 

NMGR – 1. ročník – studenti přijatí v 1. kole
učebna B1
PS
všechny obory
12. 9.
09:00
KS
všechny obory
13:00
NMGR – 1. ročník – studenti přijatí v 2. kole učebna B4
PS všechny obory 20. 9. 9:00
NMGR – 2. ročník
učebna B4
PS
DMML
15. 9.
8:00
TŘD
10:00
AID, DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, DS
13:00
KS
DMML
16. 9.
8:00
TŘD
10:00
DP-SV, DP-KV, DP-ŽP, ESD, DS
13:00

K zápisu si každý student přinese průkaz studenta a index, ve kterém bude mít zapsané předměty na zimní (v souladu s elektronickým předzápisem) i letní semestr akademického roku 2016/2017. U každého předmětu student vyplní název, zkratku předmětu, počet kreditů a způsob ukončení. Za uplynulým akademickým rokem je potřeba vynechat místo k jeho uzavření (přibližně 5 cm nebo celá stránka).

Student, který se nemůže k zápisu dostavit ve stanoveném termínu, může zápisem pověřit jinou osobu, která se u zápisu prokáže občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí.

Student, který se k zápisu z vážného důvodu nedostaví, má povinnost svou nepřítomnost do 5 pracovních dnů řádně omluvit a doložit. Neučiní-li tak, bude mu studium ukounčeno.

Zápisy se řídí směrnicí č. 3/2016.
 

 
PHD - 1. ročník
Zasedací místnost děkanátu
PS
všechny obory
30. 9.
8:00
KS
všechny obory
 
Studenti u zápisu předloží 3 fotografie pasového formátu. Ti, kteří ukončili magisterské studium v červnu 2016 a dosud neodevzdali na Oddělení pro vědocko-výzkumnou činnost úředně ověřené kopie diplomu s dodatkem, předloží navíc tyto dokumenty.