Přípravný MatFyz kurz 2017

Dopravní fakulta Jana Pernera
pořádá
4. – 8. 9. 2017
Kurz matematiky a fyziky
pro své budoucí studenty

Přihlaste se na kurz již nyní:


Program:

  • Výuka matematiky (22 h)
  • Výuka fyziky (14 h)
  • Prohlídka univerzitního kampusu (koleje, menza, knihovna)    
  • Prohlídka Výzkumného a výukového centra v dopravě
  • Prohlídka Dopravního sálu s možností vyzkoušet si řízení dopravy v modelovém kolejišti
  • Sportovní aktivity v areálu univerzity
  • Večerní doprovodný program včetně prohlídky města (19:00 – 21:00)

 

Kurzy jsou vedeny zkušenými pedagogy matematiky a fyziky, kteří se zaměří na znalosti
a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí učiva na Dopravní fakultě Jana Pernera.

 

Cena: 2 970,- Kč                                                                                  

V ceně je zahrnuto:

  • Dopolední, odpolední výukový i večerní doprovodný program
  • Denně oběd, dopolední a odpolední svačina vč. nápojů
  • Interaktivní skripta matematiky a studijní materiály z fyziky

Bližší informace na e-mailu hana.coufalova@upce.cz nebo telefonu 466 036 104.

Ubytování není zahrnuto v ceně kurzu, ale je možné ho zajistit na kolejích

v univerzitním kampusu. Orientační cena 200 Kč/noc.