Dopravní fakulta v současné době zajišťuje výchovu odborníků pro sektor dopravy a spojů v třístupňovém  strukturovaném studiu, které je tvořeno tříletým bakalářským studijním programem B3709 „Dopravní technologie a spoje“, navazujícím dvouletým magisterským studijním programem N3708 „Dopravní inženýrství a spoje“,  čtyřletým bakalářským studijním programem B3607 „Stavební inženýrství“, navazujícím jedenapůlletým magisterským  studijním programem N3607“Stavební inženýrství“ a tříletým doktorským studijním programem P3710 “Technika a technologie v dopravě a spojích“.

Studovat můžete v prezenční formě nebo v kombinované formě studia.

Kontaktní výuka (konzultace) kombinované formy studia oborů Dopravní management, marketing a logistika a oboru Technologie a řízení dopravy bude probíhat na dislokovaném pracovišti Dopravní fakulty v Praze.

Výuka v kombinované formě studia  probíhá v pracovních dnech, a to zpravidla jednou za čtrnáct dní dva dny za sebou (mimo předmětů vázaných na počítačové učebny).