Připravujeme pro Vás zcela nový kurz se zajímavou náplní. Garantem bude prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.

Program již ukončeného kurzu najdete zde

Začátek kurzu: říjen 2016

Místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera