Touláte se rádi naší přírodou?
Chcete se o ní dozvědět něco zajímavého?

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
ve spolupráci s Univerzitou třetího věku

pořádá kurz

KRÁSY NÁRODNÍCH PARKŮ ČR

přednáší doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Náplň kurzu:

  • Ochrana přírody v ČR z historického pohledu (současná legislativa v ochraně přírody, krajiny, biotopů a organismů)
  • Přehled chráněných území v ČR (velkoplošná, maloplošná, biosférické rezervace UNESCO, ptačí oblasti, EVL)
  • Krkonošský národní park
  • Národní park České Švýcarsko
  • Národní parky Šumava a Podyjí
  • Komentovaná návštěva stálé expozice Příroda východních Čech ve Východočeském muzeu

Termín konání: pondělí 9.1., 16.1., 23.1., 30.1., 6.2.2017

Čas konání: 16:00 – 19:00 hodin                    

Místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera

Cena: 600,- Kč

Přihlášku najdete zde

Informační leták

Údaje o platbě obdrží účastníci před otevřením kurzu.
Kurz bude otevřen při účasti minimálně jedenácti lidí.
Vzdělání ani věk není rozhodující.
Kurz je určen i pro zájemce z řad veřejnosti.

Kontakt: Zlatka Sojková
Telefon: 466 036 409
E - mail: zlatuse.sojkova@upce.cz

Informace o všech pořádaných kurzech najdete na stránkách http://www.upce.cz/dfjp/pro-verejnost.html