Výukový pobyt

  • Pedagog musí odučit minimálně 5 hodin týdně, maximální délka pobytu je 6 týdnů.
  • Výukový pobyt musí být realizován na základě bilaterální smlouvy mezi oběma VŠ, které vlastní Erasmus University Charter.
  • Pedagog obdrží grant na pobytové a cestovní náklady.

 

Školení

  • Školení musí trvat minimálně 1 týden a maximálně 6 týdnů.
  • Školení se může uskutečnit na zahraniční VŠ na základě bilaterální smlouvy.
  • Cílem školení je výměna zkušeností formou studijní návštěvy.
  • Zaměstnanec obdrží grant na pobytové a cestovní náklady.

 

 

Přípravná návštěva

  • V souvislosti se zavedením nového Programu celoživotního učení (2007-2013) se mohou akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice účastnit přípravné návštěvy v rámci programu Erasmus za nových podmínek.
  • Cílem přípravné návštěvy je umožnit budoucím partnerům projektu/aktivity pracovní setkání za účelem:

-         definování cílů, zaměření a metodiky řešení

-      specifikace rolí a úkolů jednotlivých partnerů 

-       vypracování plánu aktivit a rozpočtu

-       vypracování postupu pro hodnocení a šíření výsledků

-         zpracování žádosti o grant

Více informací o novém programu LLP/Erasmus najdete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP)  www.naep.cz

 

Formuláře

Přihláška do výběrového řízení

 

Další formuláře potřebné pro studentskou mobilitu naleznete zde