Kontakty

Hana Coufalová
PR a marketing
Tel: 466 036 104
email: hana.coufalova@upce.cz
 
Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost
„Ode dne 15. října 2016 oprávněna k jednání a rozhodování ve věcech Dopravní fakulty Jana Pernera.“
 
Telefon: 466 036 093,  466 036 203
E - mail: michaela.ledvinová@upce.cz