Rozvojové programy MŠMT

Rozvojové programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přispívají k naplňování priorit stanovených v Dlouhodobém záměru MŠMT a jednotlivých vysokých škol. Centralizované a decentralizované projekty, které fakulta každoročně předkládá, řeší vybrané prioritní oblasti rozvoje fakulty, např. rozvoj přístrojového vybavení.