Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Integrace vytvářením společných výukových kapacit (1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol - Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice) U3V/2012 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2012
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012