Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Dopravní fakulty Jana Pernera 16/2/2011/DFJP Zelenka Jaromír, doc. Ing., CSc. 1-12/2011
Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách C32 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2011 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011