Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům - eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů C56/2010 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2010 PDF
Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách. C59/2010 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2010 PDF
Zpřístupňování Univerzity Pardubice studentům se zdravotním postižením 16/7/2010 Matuška Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2010 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2010 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2010