Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Podpora rovných příležitosti ke studiu na vysoké škole C 41 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2009 PDF
Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku C 43 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2009 PDF
Zpřístupnění webových stránek Univerzity Pardubice zrakově postiženým studentům 16/4 Matuška Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2009 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2009 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2009