Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice 159/2008 Matuška Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2008 PDF
Rozšíření obsahové náplně výuky Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera, Univerzity Pardubice. (Název integrovaného projektu: Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku) U3V Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2008 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2008 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2008