Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Dobudování specializovaného pracoviště pro propagaci a prezentaci studia a jeho rozšíření o laboratoř pro podporu zájmu studentů o vědecko- odbornou činnost. C-20/2007 Tesař Miroslav, doc. Ing., CSc. 1-12/2007 PDF
Modifikaceprogramů a infrastruktury U3V na vysokých školách v ČR U-19/2007 Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2007 PDF
Rozvoj infrastruktury Univerzity třetího věku na DFJP Univerzity Pardubice U-19/2007/DFJP Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2007 PDF
Vytváření podmínek pro dosažení kvalifikace docent na DFJP UPa 192/2007/DFJP Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2007 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007