Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Podpora kombinované formy studia Bc. a nav. Mgr. programu Dopravní technologie a spoje 315/2006 Kampf Rudolf, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2006 PDF
Podpora praxí studnetů stud. oboru "Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury" 339/2006 Kout Jan, doc. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Program celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy 331/2006/DFJP Lánský Milan, prof. Ing., DrSc. 1-12/2006 PDF
Programové vybavení pro výuku multimediálních aplikací a jejich podporu v počítačové síti 333/2006/DFJP Machalík František, RNDr. 1-12/2006 PDF
Vytváření podmínek pro dosažení kvalifikace doc. nebo prof. 328/2006/DFJP Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2006 PDF
Vytvoření specializovaného pracoviště pro propagaci studia a tvorbu prezenčních souborů a materiálů 651/1/2006/DFJP Tesař Miroslav, doc. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků 329/2006/DFJP Beneš Libor, prof. Ing., Dr. 1-12/2006 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006