Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektrotechnických měření FRVS/2013/758 Mlynařík Ladislav, Ing., Ph.D. 1-12/2013
Inovace výuky elektrických pohonů FRVS/2013/494 Sýkora Petr, Ing. 1-12/2013
Modelové pracoviště inteligentních energetických systémů FRVS/2013/717 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2013
Modelové pracoviště nadřazeného řízení trakčního podvozku FRVS/2013/711 Lenoch Václav, Ing., Ph.D. 1-12/2013
Využití vícekanálového georadaru pro výuku diagnostiky a monitoringu inženýrských dopravních staveb FRVS/2013/475 Doležel Vladimír, doc. Ing., CSc. 1-12/2013
FRVŠ - projekty řešené v roce 2013 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013