Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace laboratoře pro výuku aplikace mikroprocesorové a řídící techniky FRVS/2012/694 Mašek Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Inovace laboratoře pro výuku předmětu Nauka o materiálech pro elektrotechniku FRVS/2012/649 Mlynařík Ladislav, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Inovace laboratoře pro výuku základů elektroniky, elektrotechniky a číslicové techniky FRVS/2012/698 Dvořák Karel, Ing. 1-12/2012
Inovace odborné laboratoře pro výuku energetiky FRVS/2012/709 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2012
FRVŠ - projekty řešené v roce 2012 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012