Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace a rozvoj laboratoří technických oborů FRVS/2011/248 Tesař Miroslav, doc. Ing., CSc. 1-12/2011
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Základy dopravní techniky s vazbou na další vybrané předměty FRVS/2011/1116 Lata Michael, doc. Ing., PhD. 1-12/2011
Inovace studijního předmětu Geodézie a kartografie na Dopravní fakultě Jana Pernera FRVS/2011/976 Šmejda Aleš, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Inovace technického studijního předmětu Digitální navrhování na Dopravní fakultě Jana Pernera FRVS/2011/1105 Lopour Pavel, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Inovace technického vybavení pro výuku elektrotechnických předmětů FRVS/2011/3298 Dvořák Karel, Ing. 1-12/2011
Inovace tribotechnické laboratoře FRVS/2011/287 Machalíková Jaroslava, doc. RNDr., CSc. 1-12/2011
Inovace vybavení laboratoře pro výuku techniky tyristorových výkonových měničů FRVS/2011/1007 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2011
FRVŠ - projekty řešené v roce 2011 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011