Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Experimentální modelování kompozitů pro automobily FRVS/2010/1057 Krmela Jan, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2010
Fyzikální model dvanáctipulzního usměrňovače FRVS/2010/864 Mlynařík Ladislav, Ing., Ph.D. 1-12/2010
Inovace a rozvoj tribotechnické laboratoře FRVS/2010/16 Machalíková Jaroslava, doc. RNDr., CSc. 1-12/2010
Inovace laboratoře pro výuku technických předmětů FRVS/2010/1101 Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2010
Inovace vybavení laboratoře pro výuku odborných předmětů s podporou programu Matlab/Simulink FRVS/2010/902 Pidanič Jan, Ing., Ph.D. 1-12/2010
FRVŠ - projekty řešené v roce 2010 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010