Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace laboratorní výuky předmětů obecné elektrotechniky a elektrického měření FRVS/2009/1445 Pidanič Jan, Ing., Ph.D. 1-12/2009
Inovace laboratoře pro výuku elektroniky a elektrotechniky FRVS/2009/1189 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2009
Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektroniky a diagnostiky silničních vozidel FRVS/2009/1017 Mašek Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2009
FRVŠ - projekty řešené v roce 2009 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009