Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace laboratoře elektronové mikroskopie FRVS/2008/483 Schmidová Eva, prof. Ing., Ph.D. 1-12/2008
Inovace laboratoře pro výuku mikroprocesorového řízení elektrických pohonů FRVS/2008/1832 Šimánek Jiří, Ing. 1-12/2008
Inovace předmětů zaměřených na počítačové simulace a konstrukce elektronických obvodů FRVS/2008/1808 Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2008
Počítačová učebna CAD FRVS/2008/409 Šefčík Ivo, Ing., Ph.D. 1-12/2008
FRVŠ - projekty řešené v roce 2008 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008