Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace elektrotechnické laboratoře pro výuku FRVS/2007/1523 Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2007
Inovace laboratoře na výuku mikroprocesorové techniky FRVS/2007/1927 Novák Jaroslav, prof. Ing., CSc. 1-12/2007
Inovace předmětu "Řízení jakosti a spolehlivosti v dopravě" FRVS/2007/1857 Lánský Milan, prof. Ing., DrSc. 1-12/2007
Inovace speciální počítačové učebny dopravních technologií FRVS/2007/722 Kleprlík Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2007
Rozvoj laboratoře Katedry dopravní infrastruktury DFJP UPa FRVS/2007/1401 Doležel Vladimír, doc. Ing., CSc. 1-12/2007
FRVŠ - projekty řešené v roce 2007 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007