Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace předmětu řízení a kontrola jakosti v dopravě a jeho využití pro univerzitu třetího věku FRVS/2006/1784 Lánský Milan, prof. Ing., DrSc. 1-12/2006
Inovace předmětů s environmentálním zaměřením FRVS/2006/3143 Píša Radek, Ing. 1-12/2006
Softwarová podpora výuky předmětů zaměřených na počítačovou grafiku FRVS/2006/914 Machalík František, RNDr. 1-12/2006
Tvorba laboratorní výuky v předmětech zaměřených na automobilní techniku FRVS/2006/1462 Gregora Stanislav, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2006
Zavedení nového předmětu "Projektový management" FRVS/2006/289 Kampf Rudolf, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2006
FRVŠ - projekty řešené v roce 2006 - Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006