Žádost o změnu v projektu FRVŠ

Stačí naprosto stručný a jednoduchý popis problému bez složitéhoho vysvětlování odborné stránky věci. Řešitelé se nemusí snažit za každou cenu vyplnit několik požadovaných změn do jednoho formuláře - většinou se tím zhoršuje srozumitelnost žádosti.

Příklad 1

Příklad 2