Obhajoba projektů řešených v roce 2010 (ZOŘ FRVŠ) se bude konat v roce 2011. Přesné datum bude zveřejněno.