Fond rozvoje VŠ

Fond rozvoje vysokých škol je označení pro fond tvořený finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol.
Těmito finančními prostředky jsou dotovány (v souladu s příslušnými právními předpisy) projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva.

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol přispívají ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysokých škol a proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem dané vysoké školy.

Projekty FRVŠ jsou zaměřeny především na inovace studijních programů, zřízení a inovace laboratoří a učeben, podporu poradenských a informačních center a modernizaci a digitalizaci knihoven.

Pro Dopravní fakultu Jana Pernera jsou získané projekty FRVŠ důležitým zdrojem finančních prostředků na modernizaci přístrojového vybavení a inovaci předmětů příslušných studijních oborů.