Fakultní rozvojové projekty

V letech 2006 - 2008 byla fakulta gestorem interní fakultní grantové soutěže. Jejím cílem bylo poskytnout podporu vědecko-výzkumné činnosti pracovníků fakulty a možnosti získávání nejnovějších poznatků z praxe.