O laboratoři

Organizačně je Přepravní laboratoř začleněna do Dopravní fakulty Jana Pernera jako samostatné pracoviště.

Posláním Přepravní laboratoře je výchova a výuka studentů pro praktickou obchodní a zasilatelskou činnost, řešení výzkumných úloh z oblasti dopravy, racionalizace přepravy se zaměřením na železniční přepravu, poradenská činnost pro přepravce, školení, kurzy, akviziční a reklamní činnost pro zasilatelské firmy.