Magisterské státnice

Na tomto místě naleznete vždy aktuální informace k magisterským státním závěrečným zkouškám. V pravém menu nebo níže vyberte akademický rok, ve kterém budete skládat magisterskou SZZ.

Zde je přehled DP na rok 2016/2017 témat včetně vedoucích či lépe konzultantů. Vzhledem k personálním změnám budou konečné seznamy vedoucích hotové až v září.

 

Ve dnech 13. a 14. června 2016 proběhnou Státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studia. Zde je ke stažení harmonogram a přehled komisí:

Úvodní věta před komisí zní: Vážený pane předsedo, vážení členové státní zkušební komise, jmenuji se ….. Dovolte mi, abych obhájil svou diplomovou práci (na téma…) a složil státní závěrečnou zkoušku. Vážený pane předsedo, dovolte mi začít.