Bakalářské státnice

Na tomto místě naleznete vždy aktuální informace k bakalářským státním závěrečným zkouškám. V pravém menu nebo níže vyberte akademický rok, ve kterém budete skládat bakalářskou SZZ.

 

Ve dnech 20. až 22. června 2016 proběhly Státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studia. Zde je ke stažení harmonogram a přehled komisí:

Úvodní věta před komisí zní: Vážený pane předsedo, vážení členové státní zkušební komise, jmenuji se ….. Dovolte mi, abych obhájil svou diplomovou práci (na téma…) a složil státní závěrečnou zkoušku. Vážený pane předsedo, dovolte mi začít.