Bakalářské státnice

Na tomto místě naleznete vždy aktuální informace k bakalářským státním závěrečným zkouškám. V pravém menu nebo níže vyberte akademický rok, ve kterém budete skládat bakalářskou SZZ.

 

Ve dnech 19. a 20. června 2017 proběhnou Státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studia. Zde je ke stažení harmonogram a přehled komisí:

Úvodní věta před komisí zní: Vážený pane předsedo, vážení členové státní zkušební komise, jmenuji se ….. Dovolte mi, abych obhájil svou diplomovou práci (na téma…) a složil státní závěrečnou zkoušku. Vážený pane předsedo, dovolte mi začít.

Na stránkách Univerzitní knihovny najdete řadu důležitých informací o formální úpravě a odevzdání závěrečné práce.