Seznam zaměstnanců

Vedoucí katedry
doc. Ing. Petr Tomek, Ph.D.
E-mail: Petr.Tomek@upce.cz
tel.: 466 036 698

Sekretářka
Ladislava Dufková
E-mail: Ladislava.Dufkova@upce.cz
tel.: 466 036 184

Zástupce vedoucího katedry
doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.
E-mail: Pavel.Svanda@upce.cz
tel.: 466 036 574, 466 037 306, 466 038 928

Profesor
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.
E-mail: Jaroslav.Mencik@upce.cz
tel.: 466 036 529

Profesor
prof. Ing. Petr Paščenko, Ph.D.
E-mail: Petr.Pascenko@upce.cz
tel.: 466 036 231

Profesorka, proděkanka
prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.
E-mail: Eva.Schmidova@upce.cz
tel.: 466 036 092, 466 036 444, 466 038 507, 466 038 513

Docent
doc. Ing. Jan Kout, CSc.
E-mail: Jan.Kout@upce.cz
tel.: 466 036 494

Odborný asistent, proděkan
Ing. Aleš Hába, Ph.D.
E-mail: Ales.Haba@upce.cz
tel.: 466 036 188, 466 036 091, 466 037 428

Odborná asistentka
Ing. Doubravka Středová, Ph.D.
E-mail: Doubravka.Stredova@upce.cz
tel.:

Odborný asistent
RNDr. Jan Zajíc, CSc.
E-mail: Jan.Zajic@upce.cz
tel.: 466 036 484

Asistent
Ing. Přemysl Hojka
E-mail: Premysl.Hojka@upce.cz
tel.: 466 036 188, 466 038 931

Interní doktorand
Ing. Jakub Zajíc
E-mail: jakub.zajic@student.upce.cz
tel.: 466 036 484