Pedagogická činnost

Katedra vyučuje studenty Dopravní fakulty Jana Pernera předměty v oblastech

  • mechanika
  • pružnost a pevnost
  • metoda konečných prvků (MKP)
  • nauka o materiálech
  • (výrobní) technologie
  • části strojů


Bližší informace o předmětech vyučovaných katedrou mechaniky, materiálů a částí strojů naleznete na Informačním Systému STudijní AGendy IS/STAG.