Pedagogická činnost

Katedra informatiky v dopravě je garant studijních oborů

  • Bakalářské studium
    • studijní program Dopravní technologie a spoje
    • studijní obor Aplikovaná informatika v dopravě
  • Navazující magisterské studium
    • studijní program Dopravní inženýrství a spoje
    • studijní obor Aplikovaná informatika v dopravě

 

Pro ostatní studijní obory je zajišťována výuka následujících předmětů:

 

Databázové systémy
Informační a řídící systémy v dopravě
Informační sítě
Úvod do informačních technologií

Algoritmizace a programování
Numerické metody
Operační analýza
Operační výzkum
Optimalizační metody na dopravních sítích
Počítačová exkurze
Počítačová grafika
Počítačové praktikum 
Počítačové praktikum
Počítačové sítě
Programování metod operačního výzkumu
Projektování informačních a řídících systémů
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika