Laboratoře a specializované učebny

Katedra spravuje v rámci DFJP šest počítačových učeben. Další počítačová učebna je společná s Fakultou informačních technologií. Využívány jsou především pro všeobecnou výuku informačních technologií. 

Učebna DA04007 je specializována na počítačovou grafiku a multimédia.

Učebna DA04009, Laboratoř počítačových sítí,  je určena pro specializovanou výuku síťových technologií.

Učebna DA04010 je určena pro výuku operačních systémů a počítačových sítí.