Výzkumná činnost

Pracovníci katedry se v rámci projektů Institucionálního výzkumu nebo grantů různých organizací (GAČR, FRVŠ, MPO, MO), ale i v rámci spolupráce se soukromými firmami zejména v regionu Pardubic,  zabývají celou řadou výzkumných, vývojových i výrobních problémů:   

§           Vývoj řízení elektrických strojů, optimalizace a měření  jejich parametrů (vývoj asynchronního dynamometru a vířivé brzdy pro pracoviště kontroly dopravních prostředků)

§           Vývoj systémů ovládání napájecích stanic elektrických drah

§           Výzkum více pozičních systémů řízení letového provozu

§           Výzkum FMCW systémů antikolizní ochrany