Software měření vzájemné polohy natočení kol a

silových účinků

 

kategorie:

software

dostupnost:

https://cms.upce.cz/dfjp/keez/vedecka_cinnost/Vyzkum/753159.html

popis:

Softwarová aplikace pro určování vzájemné úhlové polohy natočení dvou závislých kol a pro snímání působící síly, která je v rámci styku těchto dvou kol přenášena. Vzájemnou polohu a přenášenou sílu je možné během práce zobrazovat graficky.

vlastnosti:

Tato softwarová aplikace je nástrojem pro měření úhlové polohy natočení dvou kol a zároveň pro měření momentu působícího na hřídeli zátěžného stroje. Informace o úhlové poloze kol je snímána dvojicí inkrementálních čidel s vysokým rozlišením s fázově posunutými obdélníkovými pulsy. Na základě těchto fázově posunutých pulsů je pomocí měřící karty NI 6251 a „Interfacu pro měření adhezních vlastností styku kolo-kolejnice“ vyhodnocována skutečná poloha. Rozlišení IRC čidel lze v rámci programu měnit. Přednastavená hodnota citlivosti je 4096 pulsů na 1 mechanickou otáčku. Kromě této hodnoty lze v programu měnit i periodu, s jakou je aktualizována hodnota polohy a lze měnit korekci vzájemného rozdílu poloměrů kol, tak aby mohla být graficky zobrazována tato poloha a tím i velikost skluzového rozdílu.

Dále tento software umožňuje přes použitou měřící kartu NI 6251 zpracovávat analogovou hodnotu ze snímače kroutícího momentu.

Součástí programu je i možnost exportu naměřených dat do textového souboru.

ke stažení:      753159.zip