Aplikace pro měření a záznam rozdílného otáčení kol

 

kategorie:

software

dostupnost:

https://cms.upce.cz/dfjp/keez/vedecka_cinnost/Vyzkum/159753.html

popis:

Záznamový software vyvinutý na DFJP Univerzity Pardubice za účelem podpory měření adhezních vlastností styku kolo kolejnice .

Software je určen k měření rozdílného otáčení dvou sledovaných kol v požadovaném intervalu vzorkování a tato navzorkovaná data je možné následně uložit pro další zpracování.

vlastnosti:

Vytvořená aplikace je určená k záznamu polohového otáčení dvou kol. Informace o aktuální poloze obou sledovaných kol je snímána pomocí IRC čidel. Informace z těchto IRC čidel je následně přes „Interface
pro měření adhezních vlastností styku kolo-kolejnice“
připojena na vstup měřící karty NI 6251 a přivedena
do PC, kde je následně tímto softwarem zpracována. Software v rámci své činnosti zajišťuje inicializace HW potřebného pro měření a dále zajišťuje zpracovávání informací z čidel. Softwarem zaznamenávaná data jsou následně na základě požadavku obsluhy uložena v textovém souboru. Data uložená v textovém souboru jsou ve formě ASCII dat připravená pro další zpracování případně načtení dalším softwarovým postprocesem.

Software je vyvinut ve vývojovém prostředí LabView.

ke stažení:      159753.zip