Interface pro měření adhezních vlastností

styku kolo-kolejnice

 

kategorie:

užitný vzorek

popis:

Zařízení je podpůrný technický prostředek pro měřící kartu NI 6251 umožňující zpracovávat informaci
ze dvou nezávislých IRC čidel polohy a následně tyto informace vyhodnocovat pomocí SW nástrojů v PC. 

Zařízení bylo vytvořeno za účelem podpory měření adhezních vlastností dvojkolí v laboratorních podmínkách a dalších výzkumných úloh převážně na specializovaném laboratorním pracovišti na DFJP se synchronním motorem s permanentími magnety, který bezpřevodovkově pohání tramvajové kolo a je následně
přes druhé protiběžné kolo  zatěžován asynchronním motorem.

vlastnosti:

Zařízení bylo navrženo pro využití v kombinaci s měřící kartou NI 6251 a dvěma na sobě nezávislými IRC čidly polohy firmy LARM s označením IRC 330/4096.

Hlavní funkcí této interfacové karty je konverze napěťových signálů z polohových čidel a přizpůsobení těchto signálů vstupním požadavkům měřící karty. Signály jsou k měřící kartě přivedeny s akceptací požadavků při využití vnitřních čítačů měřící karty pracujících v kvadraturním zpracování aktuální polohy. Dále je též úrovňově upravována informace o nulové poloze jednotlivých snímačů.

Kromě této funkce interfacová karta zajišťuje i napájení těchto snímačů napětím 12V.

Interfacová karta pro svoji správnou činnost vyžaduje napětí v rozsahu 15 ‑30V/200mA. Toto napětí může být sdíleno od napájení samotné měřící karty.

Přítomnost napájecího napětí a správnost propojení interfacové karty k měřící kartě je opticky signalizována.