Zpráva o průběhu řešení projektu priority DFJP

Program rozvojových aktivit na DFJP
Číslo projektu:        FG/DFJP/2008/4-2
Priorita číslo:         4
Řešitel projektu:    Ing. Radovan Doleček, Ph.D.
Garant projektu:   Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
Název projektu: Příprava a realizace předmětu „Elektromagnetická kompatibilita“ v anglickém jazyce
 
Hlavní cíle projektu:
         Vytvoření podkladů pro přednášky předmětu „Electromagnetic Compatibility“ v AJ
         Nabídka předmětu Electromagnetic compatibility (EMC)
         Zpracování charakteristiky studijního oboru a profilu absolventa
 
Výstupy řešení:
  • Zpracované podklady pro přednášky předmětu „Electromagnetic compatibility“ v AJ
  • Nabídka předmětu „Electromagnetic compatibility“
  • Charakteristika studijního oboru a profilu absolventa předmětu
  • Uveřejnění na webových stránkách KEEZ
 
Teoretické a praktické přínosy projektu:
·        zvýšení konkurenceschopnosti
·        zvýšení atraktivity technického oboru
·        získání dalších zahraničních studentů 
·        zvýšení prestiže Univerzity Pardubice, DFJP
 
Pořízená literatura k projektu:
[1]        Paul A.CH. Introduction to EMC, 2006, John Wiley & Sons,
[2]     Kaiser K.L. Electromagnetic Compatibility Handbook, 2006, CRC Press,