Historie přednášek

 

akademický rok 2015 - 2016
 

Mgr. Lukáš Klíma: Nástin číselné symboliky v hebrejské bibli (10. 12. 2015)

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.: Faraday, Maxwell a vznik dynamické teorie elektromagnetického pole (12. 11. 2015)

Ing. Karel Katovský, Ph.D.: Současný stav jaderné energetiky a výzkumu ve světě (15. 10. 2015)akademický rok 2014 - 2015


doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.: Počátky Booleovy algebry (K 200 . výročí narození Georga Boolea 1815-1864) (21. 5. 2015)

Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.: Archimédův kodex (16. 4. 2015)

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.: Matematika a číslo v raném středověku (19. 3. 2015)

Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.: Statistický pohled na měření v české a světové literatuře (26. 2. 2015)

RNDr. Petr Janíček, Ph.D.: Využití polarizace světla pro charakterizaci (nano)materiálů (15. 1. 2015)

Mgr. Libor Běhounek, Ph.D., doc. RNDr. Martina Štěpnička, Ph.D.: Matematická fuzzy logika - motivace, teorie, aplikace (18. 12. 2014)

RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.: Úvod do teorie her (9. 12. 2014)

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.: Alan Turing a jeho stroje (20. 11. 2014)

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.: Aristarchovo měření vesmíru a Eratosthenovo měření Země (23. 10. 2014)

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.: historická procházka Starým Městem pražským po stopách matematiků, fyziků a astronomů (22. 9. 2014)

 

akademický rok 2013 - 2014

 

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.: O špatném nekonečnu (29. 5. 2014)

RNDr. Zdislav Šíma, CSc.: Konstrukce a rekonstrukce slunečních hodin (24. 4. 2014)

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.: Niels Bohr: jeho život a interdisciplinární způsob myšlení (27. 3. 2014)

Mgr. David Brebera: O stárnutí české populace (27. 2. 2014)

doc. RNDr. Jiřího Dolejší, CSc.: Setkání s Higgsovým bosonem (16. 1. 2014)

doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.: O směru času (12. 12. 2013)

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.: Diskrétní matematika na prahu 21. století: věda, umění nebo víra? (21. 11. 2013)

doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.: Matematika - nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství (22. 10. 2013)

 

akademický rok 2012 - 2013

 

Ing. Vlastimil Doubrava: O zvláštním významu čísla 5 (23. 5. 2013)

RNDr. Zdislav Šíma, CS.c.: Pražský orloj (25. 4. 2013)

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Einstein a víra (28. 3. 2013)

doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.: Přežijí základní fyzikální jednotky rok 2015? (28. 2. 2013)

RNDr. Zuzana Chládová, Ph.D.: Oblaka a oblačné systémy (24. 1. 2013)

doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.: HUDBA UŠIMA FYZIKA Ukázky a výklad různých typů evropských ladění (13. 12. 2012)

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Kde jsou hranice kvantového světa? (15. 11. 2012)

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.: Jazyk a změna (11. 10. 2012)

RNDr. Jan Kozák, CSc.: Proměna obrazů přírodních katastrof jako reflexe vývoje evropské civilizace(24. 5. 2012)

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.: K roli Wernera Heisenberga v nacistickém Německu (26. 4. 2012)

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Einsteinovské mýty (14. 3. 2012)

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.: Kvantová fyzika a náš svět (23. 2.2 012)

 

akademický rok 2011 - 2012
 

doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D: 150 let od vzniku JČMF (4. 1. 2012)

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Od Galilea k Wilkinsonově sondě (7. 12. 2011)

prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.: Pojem kompaktnosti v matematice (23. 11. 2011)

Ing. Antonín Švejda: Dalekohled a pozorovací technika (4. 11. 2011)

 

akademický rok 2010 - 2011
 

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.: Zrod moderní logiky (12. 5. 2011)

Ing. Karel Katovský, Ph.D.: Současné poznatky o havárii v JE Fukušima (21. 4. 2011)

 

Odborný seminář "Od elementárních částic k pevným látkám" (13. 4. 2011):

doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.: Výsledky experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Kde jsou hranice kvantového světa?

doc. RNDr. Štefan Zajac, CSc.: Úspěchy a problémy fyziky pevných látekMUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.: DNA technologie (31. 3. 2011)

prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.: Odhad informace z dat vágní povahy (24. 2. 2011)

Ing. Karel Katovský, Ph.D.: Jaderná energetika v 21. století (13. 1. 2011)

doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.: Poznámky k historii funkcionálních rovnic a jejich využití (9. 12. 2010)

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Časové smyčky v literatuře, ve vědě a ve filosofii (11. 11. 2010)

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.: Od Russella ke Gödelovi (14. 10. 2010)

 

akademický rok 2009 - 2010 

Mgr. Libor Koudela: Problém rektifikace křivek ve vývoji analýzy (22. 4. 2010)

prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.: Vyprávění o dvou hlavních proudech matematiky, matematice geometrického názoru a matematice kalkulací, o jejich vzniku a vzájemném prolínání dějinami matematiky (25. 3. 2010)

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.: Z čeho je vesmír? (Temná hmota a temná energie) (25. 2. 2010)

doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc.: Papírová geometrie (29. 10. 2009)

 

akademický rok 2008 - 2009

prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.: L. Euler a basilejský problém (26. 3. 2009)

Mgr. David Zapletal: Modelování přenosů energie ve fotosyntetických systémech (23. 4. 2009)

RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.: Vlny a oscilace ve sluneční koróně (11. 6. 2009)

 

akademický rok 2007 - 2008

RNDr. Josef Kubát:  Není nekonečno jako nekonečno (27. 2. 2008)

Mgr. Hana Boháčová: Smíšené lineární regresní modely s podmínkami (26. 3. 2008)

doc. Ing. Ivan Štoll, CSc.: Křižovatky v dějinách fyziky (23. 4. 2008)

Bc. Jaroslav Barták: Archimédova kvadratura paraboly (21. 5. 2008)

 

akademický rok 2006 - 2007

Mgr. Libor Koudela: První fraktály (19. 10. 2006)

RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.: Byl Luca Pacioli plagiátorem? (23. 11. 2006)

RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.: Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii roku 1870/71 (14. 12. 2006)

RNDr. Dag Hrubý: Platónova tělesa (1. 3. 2007)

Ing. Kateřina Seinerová:  Matematické modelování problémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi (29. 3. 2007)

doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.:  Elektromagnetická vlna a dešťová kapka (26. 4. 2007)

RNDr. Karel Žitný, Ing. Igor Zolotarev, CSc.: Wavelety v historické perspektivě (24. 5. 2007)

 

akademický rok 2005 - 2006

Mgr. Libor Koudela: Příběh cykloidy, zvané Helena geometrů (25. 10. 2005)

prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.: Agregace a desagregace v lineárních modelech (14. 12. 2005)

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.: Soustavy lineárních rovnic a determinanty v běhu věků (23. 2. 2006)

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.: Metody Monte Carlo (23. 3. 2006)

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.: Matematika kolektivního rozhodování (20. 4. 2006)

RNDr. Josef Kubát: Zlatý poměr (18. 5. 2006)

RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D.: O některých problémech vedoucích na Fibonacciova čísla (8. 6. 2006)

 

akademický rok 2004 - 2005 

doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc.: Co je to pevný bod? (26. 3. 2005)

doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.: Jak zacházet s řadami, které divergují (17. 5. 2005)