Spolupráce s JČMF

KEEZ úzce spolupracuje s pardubickou pobočkou JČMF. Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Její počátky sahají do roku 1862.

Jednota si klade za cíl podporovat rozvoj matematiky a fyziky nad rámec akademických a průmyslových institucí a to zejména popularizací, péčí o talenty a vydáváním odborných stanovisek.

JČMF je členem Rady vědeckých společností ČR.

KEEZ se spolu s pardubickou pobočkou JČMF v minulosti podílela a stále podílí na organizaci populárně-vědeckých přednášek pro širokou odbornou i laickou veřejnost, kdy zve na půdu univerzity významné české vědce v oboru matematiky, fyziky a filosofie. Podílí se i na ostatních činnostech pobočky.