Seznam zaměstnanců a interních doktorandů

vedoucí
Ing. Dušan Čermák, Ph.D.
E-mail: Dusan.Cermak@upce.cz
tel.: 466 036 387, kancelář: DC/03042
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
• odborný asistent

zástupce vedoucího
Ing. Karel Dvořák
E-mail: Karel.Dvorak@upce.cz
tel.: 466 036 440, kancelář: DC/03009
• asistent, tajemník katedry

sekretářka
Pavla Doležalová
E-mail: Pavla.Dolezalova@upce.cz
tel.: 466 036 399, kancelář: DC/03006


interní pracovníci - profesoři
prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.
E-mail: jiri.lettl@upce.cz
tel.: 466 036 293, kancelář: DC/03019
• profesor

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
E-mail: Jaroslav.Novak@upce.cz
tel.: 466 036 450, kancelář: DC/03016
• profesor

prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
E-mail: Vladimir.Schejbal@upce.cz
tel.: 466 036 293, kancelář: DC/03019
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
• profesor

interní pracovník - docent
doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.
E-mail: Stanislav.Gregora@upce.cz
tel.:

interní pracovníci - odborní asistenti
Ing. Tomáš Lelek, Ph.D.
E-mail: Tomas.Lelek@upce.cz
tel.: 466 036 404, kancelář: DC/04023
• asistent

Ing. Václav Lenoch, Ph.D.
E-mail: Vaclav.Lenoch@upce.cz
tel.: 466 036 403, kancelář: DC/03011
• odborný asistent

Ing. Miroslav Losenický, CSc.
E-mail: Miroslav.Losenicky@upce.cz
tel.: , kancelář: DC/03009
• odborný asistent

Ing. Zdeněk Mašek, Ph.D.
E-mail: Zdenek.Masek@upce.cz
tel.: 466 036 403, kancelář: DC/03011
• odborný asistent

Ing. Ladislav Mlynařík, Ph.D.
E-mail: Ladislav.Mlynarik@upce.cz
tel.: 466 036 404, kancelář: DC/04023
• odborný asistent

Ing. Ondřej Sadílek, Ph.D.
E-mail: Ondrej.Sadilek@upce.cz
tel.: 466 036 405, kancelář: DC/04025
• asistent

interní pracovník - asistent
Ing. Petr Sýkora
E-mail: Petr.Sykora@upce.cz
tel.: 466 036 450, 466 036 669, kancelář: DC/01010
• asistent

externí pracovníci
Ing. Petr Dorazil
E-mail: Petr.Dorazil@upce.cz
tel.:

Ing. Jakub Marek, Ph.D.
E-mail: Jakub.Marek@upce.cz
tel.:
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
www: http://www.zabzar.cz

Ing. Jan Ouředníček, Ph.D.
E-mail: Jan.Ourednicek@upce.cz
tel.: , kancelář: DC/03011
Konzultační hodiny: po domluvě nejlépe prostředničtvím zde uvedeného emailu popř. telefonu 466 773 345
www: http://etcs.cz

Ing. Petr Seidl, CSc.
E-mail: Petr.Seidl@upce.cz
tel.: