Studijní plány pro 1. ročník

 

Studijní plány prvního ročníku pro akademický rok: 2014/2015
 

Segment: 1.ročník Bc PS EZD
1.ročník Bc PS EZD povinné

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
sem./roč.

KID/PGEOP

Geometrie
'RNDr. Martina Štěpánová'

4

2+0+0

Zk+

 ZS/1

KID/PM1DP

Matematika I
'doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.'
'RNDr. Ludvík Prouza, CSc.'

6

3+3+0

Zk+

 ZS/1

KTS/TVPZS

Tělesná výchova - povinná
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'

1

0+2+0

Zp

 ZS/1

KID/PUITP

Úvod do informačních technologií
'Ing. Stanislav Machalík, Ph.D.'

5

2+2+0

Zk+

 ZS/1

KDMML/PZAEP

Základy ekonomie
'doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.'

5

2+2+0

Zk+

 ZS/1

KTRD/PZTRP

Základy technologie a řízení dopravy
'doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.'

5

2+2+0

Zk+

 ZS/1

KID/PAAPP

Algoritmizace a programování
'RNDr. František Machalík'

6

3+3+0

Zk+

 LS/1

UAFM/PF1PP

Fyzika I
'RNDr. Jan Zajíc, CSc.'

7

3+2+0

Zk+

 LS/1

KID/PM2DP

Matematika II
'doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.'

7

3+3+0

Zk+

 LS/1

KEEZ/P7OPP

Odborná praxe - I
'Ing. Dušan Čermák, Ph.D.'

0

0+1+0

Zp

 LS/1

KTS/TVPLS

Tělesná výchova - povinná
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'

1

0+2+0

Zp

 LS/1

KEEZ/PZTEP

Základy číslicové techniky
'Ing. Ondřej Černý, Ph.D.'

4

2+2+0

Zk+

 LS/1

KDPD/PZDTP

Základy dopravní techniky
'doc. Ing. Michael Lata, Ph.D.'

4

2+1+0

Zk+

 LS/1

KEEZ/PZELP

Základy elektrotechniky
'Ing. Dušan Čermák, Ph.D.'

2

0+2+0

Zp

 LS/1

 

 

1.ročník Bc PS EZD volitelné

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
sem./roč.

KID/DMS1P

Matematický seminář I
'RNDr. Ludvík Prouza, CSc.'

1

0+2+0

Zp

 ZS/1

KEEZ/DFSP

Fyzikální seminář pro elektrotechniku
'Ing. Dušan Čermák, Ph.D.'

1

0+2+0

Zp

 LS/1

KID/DMS2P

Matematický seminář II
'RNDr. Ludvík Prouza, CSc.'

1

0+2+0

Zp

 LS/1

KID/DPZPP

Praktikum z algoritmizace a programování
'Ing. Stanislav Machalík, Ph.D.'

1

0+2+0

Zp

 LS/1

 
 
 
 
Segment: Tělesná výchova volitelná
TV volitelná - ZS

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
sem./roč.

KTS/AER1

Aerobik 1
'Mgr. Eva Hronová Čaladi'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/APA1

Alternativní pohybové aktivity
'Mgr. Ivana Molková'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/ASP1

Alternativní sporty v přírodě 1
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'

1

0+12+0

   

KTS/AQR1

Aquaaerobik 1
'Mgr. Pavla Procházková'

1

0+1+0

Zp

 ZS

KTS/BAD1

Badminton 1
'Mgr. Petr Filip'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/BAS1

Basketbal 1
'PaedDr. Jan Vašíček'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/FLO1

Florbal 1
'Mgr. Petr Mlateček'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/FOT1

Fotbal 1
'Mgr. Jan Němec'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/HAZ1

Házená 1
'Mgr. Jan Němec'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/INC1

Indoorcycling 1
'Mgr. Petr Filip'

1

0+1+0

Zp

 ZS

KTS/KCV1

Kondiční cvičení 1
'Mgr. Ivana Molková'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/LEZ1

Lezení 1
'Mgr. Petr Mlateček'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/PLA1

Plavání 1
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'

1

0+1+0

Zp

 ZS

KTS/POS1

Posilování 1
'Mgr. Petr Mlateček'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/PWJ1

Powerjóga 1
'Mgr. Eva Hronová Čaladi'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/SEB2

Sebeobrana a úpoly 2
'Mgr. Radka Krejčová'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/SQU1

Squash 1
'Mgr. Ivana Molková'

1

0+1+0

Zp

 ZS

KTS/TEN1

Tenis 1
'PaedDr. Jan Vašíček'

1

0+2+0

Zp

 ZS

KTS/VOL1

Volejbal 1
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'

1

0+2+0

Zp

 ZS

Student si volí pouze jeden předmět z nabídky.
 
 
Segment: Tělesná výchova volitelná
TV volitelná - LS

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
sem./roč.

KTS/AER2

Aerobik 2
'Mgr. Eva Hronová Čaladi'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/APA2

Alternativní pohybové aktivity 2
'Mgr. Ivana Molková'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/ASP2

Alternativní sporty v přírodě 2
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'

1

0+12+0

Zp

 LS

KTS/AQR2

Aquaaerobik 2
'Mgr. Pavla Procházková'

1

0+1+0

Zp

 LS

KTS/BAD2

Badminton 2
'Mgr. Petr Filip'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/BAS2

Basketbal 2
'PaedDr. Jan Vašíček'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/FLO2

Florbal 2
'Mgr. Petr Mlateček'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/FOT2

Fotbal 2
'Mgr. Jan Němec'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/HAZ2

Házená 2
'Mgr. Jan Němec'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/INC2

Indoorcycling 2
'Mgr. Petr Filip'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/KCV2

Kondiční cvičení 2
'Mgr. Ivana Molková'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/LEZ2

Lezení 2
'Mgr. Petr Mlateček'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/PLA2

Plávání 2
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'

1

0+1+0

Zp

 LS

KTS/POS2

Posilování 2
'Mgr. Petr Mlateček'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/PWJ2

Powerjóga 2
'Mgr. Eva Hronová Čaladi'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/SEB2

Sebeobrana a úpoly 2
'Mgr. Radka Krejčová'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/SQU2

Squash 2
'Mgr. Ivana Molková'

1

0+1+0

Zp

 LS

KTS/TEN2

Tenis 2
'PaedDr. Jan Vašíček'

1

0+2+0

Zp

 LS

KTS/VOL2

Volejbal 2
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'

1

0+2+0

Zp

 LS

Student si volí pouze jeden předmět z nabídky.